Blog

Dit zijn de symptomen en uitvalsverschijnselen van een hersentumor

Uitvalsverschijnselen zijn:

Verlamming
Een tumor in de buurt van zenuwcellen die de bewegingen sturen, kan verlamming veroorzaken. Bij een verlamming verliezen spieren hun kracht. Gedeeltelijk of helemaal. Soms is dat zo mild dat je dat misschien niet meteen als verlamming ervaart. Je merkt bijvoorbeeld alleen datje moeite hebt om je vork goed te gebruiken. Of om de knoopjes van je overhemd dicht te doen. Door krachtverlies kun jeook ongewoon vaak dingen laten vallen, steeds uit dezelfde hand. Ook kan een been gaan slepen.

Taalproblemen
Bij de meeste mensen liggen de centra voor taal en spraak in de linker grote hersenhelft. Een tumor in deze hersenhelft kan dan als eerste klacht taalproblemen geven. Je merkt dat u niet op bepaalde woorden kan komen, bepaalde woorden verkeerd uitspreekt of anderen niet meer goed begrijpt.

Problemen met zien
Een tumor meer achter in de hersenen kan problemen veroorzaken met zien. Je ziet bijvoorbeeld obstakels niet. Dat is dan steeds in hetzelfde deel van het gezichtsveld. Minder scherp zien of dubbelzien kan een teken zijn van algemene druktoename binnen de schedel. Maar kan ook veroorzaakt worden door een tumor die op bepaalde hersenzenuwen drukt

Problemen met horen
Bij een tumor die tegen de hersenstam drukt of bij een tumor in de kleine hersenen kan slechter horen of duizeligheid een eerste symptoom zijn.

Gedragsveranderingen
Gedragsveranderingen komen vooral voor bij mensen met een tumor in het voorste deel van de hersenen. Maar ze kunnen ook bij tumoren op andere plaatsen in de hersenen ontstaan.

Mensen reageren soms minder spontaan en/of trager, tonen minder emoties en kunnen passiever worden. Anderen zijn juist druk, snel geïrriteerd, chaotisch en rusteloos. Bij weer andere mensen zijn gedrag en emoties wisselend, zonder dat ze hier grip op hebben. Soms weet iemand dit van zichzelf, soms niet.

Vaak merken partners en andere mensen uit de directe omgeving deze gedragsveranderingen eerder op dan de persoon zelf. Het kan voor hen heel moeilijk zijn om hiermee om te gaan.

Epilepsie
Epileptische aanvallen komen door irritatie van het hersenweefsel. Hierdoor ontstaat een soort kortsluiting. Epilepsie heeft vele mogelijke oorzaken, niet alleen hersentumoren.

Heb je als volwassene nooit eerder een epileptische aanval gehad? Dan kan dit het eerste symptoom zijn van een hersentumor.

Er bestaan verschillende soorten epileptische aanvallen. Soms blijft een aanval beperkt tot schokjes in een hand of tot een korte ‘afwezigheid’. Maar iemand kan ook plotseling vallen en bewusteloos raken. En onmiddellijk daarna strekken en heftig schokken met armen en benen. Vaak laat iemand dan de urine lopen.

Door het aanspannen van de kaakspieren kan iemand hard op zijn tong bijten. Hierdoor bloedt deze even. Zo’n tongbeet is niet gevaarlijk. Het is daarom niet nodig om te proberen dit te voorkomen.

Om epileptische aanvallen te voorkomen krijg je medicijnen. Bij ongeveer de helft van de patiënten lukt het niet om alle aanvallen te onderdrukken. Ook niet met medicijnen.

Er zijn factoren die een aanval kunnen uitlokken, bijvoorbeeld:
De tumor neemt extra ruimte in.
Er hoopt zich vocht op in het hersenweefsel rond de tumor. Dit heet hersenoedeem.
De tumor blokkeert de doorstroming van het hersenvocht.
Spanning
(Te veel) alcoholgebruik
Te weinig nachtrust
Ziektes met koorts, zoals griep

Een epileptische aanval is altijd eng. Zowel voor de persoon die het overkomt als de mensen die erbij aanwezig zijn. Meestal gaat een epileptische aanval vanzelf over. Houdt de aanval langer dan 5 minuten aan? Of volgt op een aanval meteen een volgende? Dan moet een arts worden gewaarschuwd.

Geen verschil in symptomen tussen mannen en vrouwen met een hersentumor
De symptomen van een hersentumor lijken bij vrouwen niet echt anders te zijn dan bij mannen.

Vergeet niet dit artikel met iedereen te delen die je kent!